ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 กีฬาสีโรงเรียนบ้านจางวาง
โรงเรียนบ้านจางวาง กิจกรรมนักเรียน
05 เม.ย. 64 กิจกรรมลูกเสือโรงเรียน
โรงเรียนบ้านจางวาง กิจกรรมลูกเสือ
02 เม.ย. 64 อบรมจัดดอกไม้ ผูกผ้า
โรงเรียนบ้านจางวาง
31 มี.ค. 64 ส่งคะแนน ธุรการชั้นเรียน
วิชาการโรงเรียน
25 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียน
โรงเรียนบ้านจางวาง วิชาการโรงเรียน
22 มี.ค. 64 ส่งข้อสอบปลายภาค ทุกชั้นปี
วิชาการ
11 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 ร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตระก้อ กีฬาจังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนบ้านแก้ว
โรงเรียนบ้านแก้ว สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี