รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านจางวาง
77 ม.2   ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
เบอร์โทรศัพท์ 039-447990 เบอร์แฟกส์ -
Email : banjangwang@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :