ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 6
พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1  เมษายน พ.ศ.2564  โรงเรียนบ้านจางวาง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ ในการนี้ นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี และสำนึกรักสถาบันให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความพยายามและความสำเร็จของนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ มีจำนวนนักเรียน- นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย จำนวน 20 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน มี คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,10:23   อ่าน 255 ครั้ง