กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจงใจ สุดขุนนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0892529380
อีเมล์ : jongjai2527@gmail.co.th

นางสาวสรีวรรณ ศิริธนศาสตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : film-film123@้hotmail.com