ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับผ้า จัดดออกไม้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/02/2021
ปรับปรุง 18/10/2022
สถิติผู้เข้าชม 125341
Page Views 145723
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ขลุง ขลุง
2 โรงเรียนศรีฤทัย ขลุง ขลุง
3 โรงเรียนบ้านช้างข้าม ซึ้ง ขลุง
4 โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ) ซึ้ง ขลุง 0872066570
5 โรงเรียนวัดซึ้งบน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6) ซึ้ง ขลุง
6 โรงเรียนวัดตกพรม ตกพรม ขลุง 039-492-035
7 โรงเรียนวัดสะตอน้อย ตกพรม ขลุง
8 โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) ตรอกนอง ขลุง 039386009
9 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
10 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(ประจงวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
11 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ตะปอน ขลุง 039426035
12 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง บางชัน ขลุง
13 โรงเรียนวัดบางชัน บางชัน ขลุง
14 โรงเรียนวัดเกาะจิก บางชัน ขลุง
15 โรงเรียนบ้านหนองระหาน(สามัคคีพลาคาร) บ่อ ขลุง
16 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน บ่อ ขลุง
17 โรงเรียนวัดวังสรรพรส บ่อ ขลุง 039-480061
18 โรงเรียนมิตรภาพ 20 บ่อ ขลุง
19 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 3) บ่อ ขลุง
20 โรงเรียนบ้านเขาทอง บ่อเวฬุ ขลุง
21 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ บ่อเวฬุ ขลุง 039480029
22 โรงเรียนบ้านโชคดี บ่อเวฬุ ขลุง 0-3948-0030 หรือ 08-1597-7887
23 โรงเรียนวัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) มาบไพ ขลุง
24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังสรรพรส ขลุง
25 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก วันยาว ขลุง
26 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) วันยาว ขลุง 039442624
27 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง วันยาว ขลุง
28 โรงเรียนวัดเกวียนหัก เกวียนหัก ขลุง
29 โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) ฉมัน มะขาม
30 โรงเรียนบ้านวังตัก ฉมัน มะขาม
31 โรงเรียนวัดน้ำรัก ท่าหลวง มะขาม
32 โรงเรียนบ้านทัพนคร ปัถวี มะขาม 039480007
33 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ปัถวี มะขาม
34 โรงเรียนบ้านหนองสลุด ปัถวี มะขาม
35 โรงเรียนวัดโป่ง ปัถวี มะขาม
36 โรงเรียนวัดมะทาย ปัถวี มะขาม
37 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มะขาม มะขาม
38 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ประภาวิทย์ มะขาม มะขาม
39 โรงเรียนบ้านมะขาม มะขาม มะขาม
40 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย มะขาม มะขาม
41 โรงเรียนวัดขนุน วังแซ้ม มะขาม
42 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม
43 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ทรายขาว สอยดาว 039-480048
44 โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) ทรายขาว สอยดาว 039-393992
45 โรงเรียนวัดสำโรง ทรายขาว สอยดาว 039383051
46 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ทรายขาว สอยดาว 0-3948-0046 , 0-3939-3909
47 โรงเรียนสอยดาววิทยา ทรายขาว สอยดาว
48 โรงเรียนบ้านประตง ทรายขาว สอยดาว 039381456
49 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทับช้าง สอยดาว
50 โรงเรียนบ้านทับช้าง ทับช้าง สอยดาว 039393073
51 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทับช้าง สอยดาว
52 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ทับช้าง สอยดาว
53 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ทับช้าง สอยดาว
54 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ทุ่งขนาน สอยดาว
55 โรงเรียนบ้านซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว 039497041
56 โรงเรียนหนองมะค่า ทุ่งขนาน สอยดาว
57 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ทุ่งขนาน สอยดาว
58 โรงเรียนโฆวินทะ ปะตง สอยดาว
59 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ปะตง สอยดาว
60 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ปะตง สอยดาว 039-385087
61 โรงเรียนปะตงวิทยา ปะตง สอยดาว 039-381318
62 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปะตง สอยดาว
63 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สะตอน สอยดาว
64 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สะตอน สอยดาว
65 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สะตอน สอยดาว 039394071
66 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
67 โรงเรียนคลองพลูวิทยา คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
68 โรงเรียนวัดคลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
69 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
70 โรงเรียนบ้านจันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ
71 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ชากไทย เขาคิชฌกูฏ
72 โรงเรียนบ้านชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ 039480042
73 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ
74 โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) พลวง เขาคิชฌกูฏ
75 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น พลวง เขาคิชฌกูฏ
76 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน พลวง เขาคิชฌกูฏ
77 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา พลวง เขาคิชฌกูฏ
78 โรงเรียนบ้านทุ่งตาอิน พลวง เขาคิชฌกูฏ
79 โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง เขาคิชฌกูฏ 039309188
80 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ บางกะไชย แหลมสิงห์
81 โรงเรียนวัดบางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์
82 โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) บางสระเก้า แหลมสิงห์
83 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ 039499319
84 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
85 โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
86 โรงเรียนวัดท่าเขา ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
87 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ 039-499314
88 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
89 โรงเรียนพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
90 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้ว แหลมสิงห์
91 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม หนองชิ่ม แหลมสิงห์
92 โรงเรียนบ้านอีมุย หนองชิ่ม แหลมสิงห์ 039 480 059
93 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เกาะเปริด แหลมสิงห์
94 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย เกาะเปริด แหลมสิงห์ 0 - 3939 - 9244
95 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) เกาะเปริด แหลมสิงห์
96 โรงเรียนบ้านป่าวิไล คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
97 โรงเรียนวัดผักกาด คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
98 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
99 โรงเรียนบ้านหนองบอน คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
100 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทร โป่งน้ำร้อน
101 โรงเรียนวัดพังงอน ทับไทร โป่งน้ำร้อน
102 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
103 โรงเรียนวัดทับไทร ทับไทร โป่งน้ำร้อน
104 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
105 โรงเรียนบ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน
106 โรงเรียนบ้านแปลง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
107 โรงเรียนบ้านโพธิ์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
108 โรงเรียนบ้านคลองบอน หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
109 โรงเรียนบ้านจางวาง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน 039-447990
110 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
111 โรงเรียนบ้านคลองคต หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
112 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี หนองตาคง โป่งน้ำร้อน 039480144
113 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
114 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
115 โรงเรียนบ้านแหลม เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
116 โรงเรียนบ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
117 โรงเรียนบ้านเขาหอม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
118 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
119 โรงเรียนบ้านใหม่ โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 039480013
120 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
121 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
122 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน