ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ By ครูน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,21:33  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ by ครูสันต์
ชื่ออาจารย์ : นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2564,21:59  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ครูฟีล์ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสรีวรรณ ศิริธนศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,11:39  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,20:43  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,20:42  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,11:23  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..