ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คุณครูขวัญพิชชา มีแก้ว
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
แนะนำคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านจางวาง
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
แจ้งรายละเอียดการสอน Online วิชาคณิตศาสตร์ คุณครุเกษมสันต์ วรรณวงษ์ อัพเดต
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คุณครูสรีวรรณ ศิริธนศาสตร์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ของโรงเรียนบ้านจางวางมาตรการหลัก (DMHT-RC)Distancing ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64